• Nr konta: 22 1090 2851 0000 0001 4759 5497

Dotacje

Projekty realizowane z dotacji i grantów otrzymanych przez Fundację Dr Clown.

PROJEKT "DOKTOR CLOWN PODNOSI SWOJE KWALIFIKACJE"

Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęliśmy projekt szkolenia naszych wolontariuszy i terapeutów.
Jego celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji Doktorów Clownów pracujących z osobami niepełnosprawnymi w różnych typach placówek specjalnych, szpitalach i zakładach
rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami neurologicznymi w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej. W projekcie wezmą udział najbardziej aktywni wolontariusze zgłoszeni przez swoich koordynatorów. W ramach projektu przeprowadzimy 6-dniowe szkolenie wyjazdowe dla łącznie setki wolontariuszy Fundacji Dr Clown. Każdy z nich weźmie udział łącznie w 48 godzinach szkoleniowych. W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy dostają również dwugodzinne wsparcie indywidualne, które pomoże im w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy z osobą z niepełnosprawnością.

Szkolenie będzie obejmowało:

 • warsztat z komunikacji z uwzględnieniem komunikacji bez przemocy NVC jako podstawowe narzędzie w budowaniu relacji
 • opowieści i bajkoterapia – jak wykorzystać bajkę, jak stworzyć własna opowieść w pracy z osobami z niepełnosprawnością i we wzmacnianiu ich zasobów psychicznych.
 • storytelling jako narzędzie budowania wspólnoty
 • kinezyterapia, choreoterapia – terapia poprzez ruch
 • zajęcia relaksacyjne – nauka różnych technik relaksacji z uwzględnieniem ich adekwatności do typów niepełnosprawności, terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne
 • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością -rola Doktora Clowna, wspieranie osoby z niepełnosprawnością w budowaniu siei wsparcia społecznego
 • doskonalenie warsztatu pracy animatora i wykorzystanie tych metod we wspieraniu terapii i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniemtechnik klaunady i iluzji

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2023-31.12.2023

PFRON_.png

Wartość dofinansowania: 198 576,00 zł
Całkowita wartość:  253590,00 zł

 

PROJEKT "WSPARCIE"

Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 11 lokalizacjach w Polsce prowadzimy działania mające na celu
zapobieganie wypaleniu zawodowemu osobom pracującym z osobami z niepełnosprawnościami. W ramach zadania dla łącznie 110 osób w Opolu, Sosnowcu, Katowicach, Gdańsku,
Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i w Warszawie, prowadzone będą spotkania superwizji grupowej i indywidualnej. Każdy uczestnik zadania weźmie udział
8 spotkaniach superwizji indywidualnej oraz 3 spotkaniach superwizji grupowej.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2023-31.03.2024

PFRON_.png

Wartość dofinansowania: 163794,00zł
Całkowita wartość:  207334,00 zł

 

PROJEKT "NA KŁOPOTY DOKTOR CLOWN"
Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęliśmy projekt szkolenia naszych wolontariuszy i terapeutów. Celem zadania jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji Doktorów Clownów pracujących z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami będącymi w kryzysie w różnych typach placówek specjalnych, szpitalach i zakładach rehabilitacji. W projekcie biorą udział najbardziej aktywnie wolontariusze zgłoszeni przez swoich pełnomocników. W ramach projektu przeprowadzimy 6-dniowe szkolenie wyjazdowe dla łącznie setki naszych Doktorów Clownów.
Szkolenie będzie obejmowało:
1. Doktor clown a arteterapia, czyli jak warsztat "doktora clowna" można wykorzystać do rehabilitacji społecznej i psycho-fizycznej osób na różnym etapie niepełnosprawności i z różnymi jej typami
2. Zapobieganie kryzysom oraz dezintegracji osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzanie elementów interwencji kryzysowej i debriefingu w zależności od fazy w procesie adaptacji do nowej sytuacji życiowej i dynamiki przebiegu procesu godzenia się z faktem niepełnosprawności
3. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, metody wspierające ich integracje społeczną poprzez ich włączanie do aktywności społecznych.
4. Wykorzystanie metodologii " terapii śmiechem" we wspomaganiu terapii stanów lękowych, obniżenia nastroju oraz depresji u osób z niepełnosprawnością. Również stanów lękowych pogłębionych przez izolacje wynikającą z pandemii.
5.Sztuka komunikacji-specyfika kontaktu i budowania relacji z niepełnosprawnymi jego otoczeniem
6. Wybrane metody muzykoterapii: ruch jako metoda terapeutyczna; podstawy relaksacji; wykorzystanie muzyki w procesie terapeutycznym

W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy dostają również wsparcie indywidualne, które pomaga im w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy z osobą z niepełnowymiarowością.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2022-31.12.2022

PFRON_.png

Wartość dofinansowania:  178452,80 zł
Całkowita wartość:  223252,80 zł

***

 

PROJEKT SUPERWIZJA

Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Sięgamy po sukces” rozpoczęliśmy kolejny projekt zapobiegający wypaleniu zawodowemu osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Projekty skierowany jest dla 100 osób z Opola, Sosnowca, Katowic, Gdańska, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Krakowa, Poznania, Rzeszowa oraz w okolicznych miejscowościach. Projekt realizowany jest w okresie luty 2022- marzec 2023 roku. Podczas jego trwania uczestnicy zadania uczestniczyć będą w cyklu 6 spotkań superwizji indywidualnych oraz 6 spotkań superwizji grupowych.

 

PFRON flaga godlo

Wartość dofinansowania: 118176,00zł
Całkowita wartość:  147776,00zł

 

***

  

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY FUNDACJI 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pokonujemy bariery” rozpoczęliśmy kolejny projekt szkolenia naszych wolontariuszy i terapeutów: podniesienia wiedzy i kwalifikacji doktorów clownów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami będącymi w kryzysie w różnych typach placówek specjalnych, szpitalach i zakładach rehabilitacji. W projekcie biorą udział najbardziej aktywni wolontariusze zgłoszeni przez swoich pełnomocników. W ramach projektu przeprowadzimy 6-dniowe szkolenie wyjazdowe dla łącznie 100 naszych Doktorów Clownów.
Szkolenie będzie obejmowało:
1. "Doktor Clown" a rodzina niepełnosprawnego, dynamika kontaktu bezpośredniego i pośredniego w zależności od placówki (szpital, ośrodek, warsztat terapii zajęciowej, rehabilitacja)
2. "Doktor Cclown" a arteterpaia, czyli jak warsztat "doktora clowna" można wykorzystać do rehabilitacji społecznej i psycho-fizycznej osób na różnym etapie niepełnosprawności i z różnymi jej typami
3.Interwencja kryzysowa w sytuacji nagłych zdarzeń losowych - "doktor clown" w kontakcie z osobą tuż po wypadku, w zespole stresu pourazowego (PTSD), stracie, otrzymaniu informacji o chorobie i niepełnosprawności
4. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, metody wspierające ich integracje społeczną poprzez ich włączanie do aktywności społecznych.
5. Wykorzystanie metodologii " terapii śmiechem" we wspomaganiu terapii stanów lękowych, obniżenia nastroju oraz depresji u osób z niepełnosprawnością. Również stanów lękowych pogłębionych przez izolacje wynikającą z pandemii.
6. Wykorzystanie " terapii śmiechem" w rehabilitacji psychospołecznej i zapobieganiu wykluczeniu osób z niepełnosprawnością jako metoda budowania relacji, wzmacniania siły ego i kompetencji społecznych osoby z niepełnosprawnością.

Początkowo projekt miał być realizowany w okresie od 1.07.2021 do 31.12.2021. W związku obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID 19 realizacja projektu
została wydłużona do 31.03.2022. Przewidujemy przeprowadzenia szkolenia w marcu 2022roku.

PFRON_.png

Wartość dofinansowania: 166890,00 zł

Całkowita wartość:  208690,00 zł

 

 protokol 2023

Uśmiech pomaga leczyć. Poważnie!

Dotlenia, odpręża, poprawia odporność – to jedne z licznych, dobroczynnych właściwości uśmiechu. To właśnie z jego pomocą Doktorzy Clowni pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia, prowadząc w polskich szpitalach terapię śmiechem.

 • Jesteśmy
  w całej Polsce
 • Pomagamy dzieciom,
  dorosłym i seniorom
 • Mamy ponad 20 lat
  doświadczenia
  w śmiechoterapii
 • Ponad milion
  wywołanych uśmiechów

Dlaczego Twoja pomoc
jest potrzebna?

Pobyt w szpitalu łączy się z bólem, cierpieniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i samotnością. Doktorzy Clowni, wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu, pomagają dzieciom zapomnieć o strachu i dodają siły w powrocie do zdrowia.

Ty również możesz pomóc w realizacji programu "terapii śmiechem" w całej Polsce. Dzięki Twojemu wsparciu Doktorzy Clowni będą mogli dotrzeć z uśmiechem i dobrą energią do jeszcze większej liczby pacjentów w szpitalach i podopiecznych hospicjów.

Zobacz więcej

Masz pytania dotyczące darowizn?

22 844 82 03
kontakt@drclown.pl