• Nr konta: 22 1090 2851 0000 0001 4759 5497

Deklaracja dostępności Fundacji Dr Clown

Fundacja Dr Clown zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Dr Clown.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Czapski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 666 085 623

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja Dr Clown
 • Adres: ul. Powstańców Śląskich 87/U10B
  01-355 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 854 05 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Dr Clown działa w następujących lokalizacjach:

Biuro Zarządu, siedziba – ul. Powstańców Śląskich 87/U10B, 01-355 Warszawa

 • w pobliżu budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • budynek, razem z budynkiem o numerze 85, znajduje się na wspólnym, ogrodzonym terenie,
 • na ogrodzony teren można wejść za pomocą jednej z trzech furtek zabezpieczonych domofonem,
 • przy furtkach nie ma żadnych informacji o Fundacji Dr Clown,
 • aby wejść, na domofonie należy wybrać kod „410” i poczekać na odebranie rozmowy,
 • lokal znajduje się na parterze, w południowo zachodnim rogu budynku, z wejściem dostępnym bezpośrednio z zewnątrz,
 • lokal jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wewnątrz lokalu są pomieszczenia niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody do nich prowadzące,
 • łazienka – wielkość łazienki nie umożliwia swobodnego korzystania osobom z problemami  w poruszaniu się; brak poręczy, umywalka niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • brak pasów ostrzegawczych przed schodami (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz), brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia,
 • jest możliwość wejścia do lokalu przez osobę korzystającą z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.),
 • brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • jest możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika.

Lokal oddziału Fundacji Dr Clown w Gdańsku - ul. Kartuska 98; 80-138 Gdańsk.

 • w pobliżu budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • oddział fundacji znajduje się w budynku mieszkalnym na parterze, teren nie jest ogrodzony,
 • wejście do fundacji znajduje się od strony ulicy; aby wejść, wystarczy zapukać do drzwi,
 • do wejścia prowadzi minimalny podjazd,
 • lokal jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wewnątrz lokalu są pomieszczenia niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na szerokość korytarzy i drzwi do nich prowadzących,
 • łazienka – wielkość łazienki nie umożliwia swobodnego korzystania osobom z problemami w poruszaniu się; brak poręczy, umywalka niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • jest możliwość wejścia do lokalu przez osobę korzystającą z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.),
 • brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • jest możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika.

Uśmiech pomaga leczyć. Poważnie!

Dotlenia, odpręża, poprawia odporność – to jedne z licznych, dobroczynnych właściwości uśmiechu. To właśnie z jego pomocą Doktorzy Clowni pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia, prowadząc w polskich szpitalach terapię śmiechem.

 • Jesteśmy
  w całej Polsce
 • Pomagamy dzieciom,
  dorosłym i seniorom
 • Mamy ponad 20 lat
  doświadczenia
  w śmiechoterapii
 • Ponad milion
  wywołanych uśmiechów

Dlaczego Twoja pomoc
jest potrzebna?

Pobyt w szpitalu łączy się z bólem, cierpieniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i samotnością. Doktorzy Clowni, wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu, pomagają dzieciom zapomnieć o strachu i dodają siły w powrocie do zdrowia.

Ty również możesz pomóc w realizacji programu "terapii śmiechem" w całej Polsce. Dzięki Twojemu wsparciu Doktorzy Clowni będą mogli dotrzeć z uśmiechem i dobrą energią do jeszcze większej liczby pacjentów w szpitalach i podopiecznych hospicjów.

Zobacz więcej

Masz pytania dotyczące darowizn?

22 844 82 03
kontakt@drclown.pl